"Bahar Noktası", İzmirli sanatseverlerle buluştu "Bahar Noktası", İzmirli sanatseverlerle buluştu

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi başkanlığı  03/06/2011 tarih ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesinin 3. Fıkrası ve 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5286 karar sayılı Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre Ziraat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Veteriner Hekimlik ve İletişim Fakültesi bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan 7 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.tıklayınız