3.1. Yazılı Sınava Katılacaklarda Aranacak Şartlar
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak;
1) Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere, başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile hâlen Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak,
2) 2022 yılının Ocak ayının birinci gününde 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1987 ve sonrasında doğanlar sınava başvurabileceklerdir.)
3) Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere öğretmenlikte 8 (sekiz) yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından, en az 3 (üç) yıl Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmış olmak şartları aranacaktır.Tıklayınız