Salihli’de önce yaya farkındalık etkinliği Salihli’de önce yaya farkındalık etkinliği

1- Yukarıda nitelikleri, ihale saati, ihale tarihi, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda (Akmescit Mahallesi İzmir Cad. No:291 Yunusemre-MANİSA)  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 13. Maddesine istinaden oluşturulan komisyonca yapılacaktır.
                Tıklayınız