1. Sarıgöl Belediyesi hizmet sınırları içerisinde bulunan otuzbeş mahalleden,  Resmi Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ve Sarıgöl  Belediyesi Sıfır Atık Yönetim Planı’na uygun olarak üretim artıkları hariç Atık Yönetimi Yönetmeliğindeki atık tanımına uyan her türlü ambalaj ve ambalaj malzemesinin (kağıt-karton, plastik, metal, cam, kompozit vb.) kaynağında ayrı toplanması ve lisanslı Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi’nde ayrıştırılarak değerlendirilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ihale edilmek suretiyle kiralama işlemi yapılacaktır. Tahmin edilen yıllık muhammen kira bedeli, aylık ortalama 7,25 ton karışık ambalaj atığı için, 3.000,00 TL’dır. Ayrıntılar için tıklayınız..