Başkan Çelik şampiyon sporcuları ödüllendirdi Başkan Çelik şampiyon sporcuları ödüllendirdi

a) Öğretim Üyeleri İçin:
Aranılan Belgeler:
1
. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Doktora belgesi
3. Doçentlik belgesi
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
6. Resimli öz geçmiş
7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

Aranılan Nitelikler:
1
. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.