Kurban kesim yerleri belli oldu Kurban kesim yerleri belli oldu

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Yabancı    ülkelerden    alınan    diplomaların    denkliğinin    Üniversitelerarası    Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir.
3- Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not  sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenirTıklayınız