Genç sürdürülebilirlik elçileri buluşması Genç sürdürülebilirlik elçileri buluşması

2.1.      İmzalı Başvuru Dilekçesi(https://bandirma.edu.tr ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresindeki ilgili alım ilanı duyurusunda yer alan form dilekçe indirilip bilgisayar ortamında doldurularak ıslak imza ile imzalanıp, taratılarak tekrar sisteme yüklenecektir.)
2.2.      Diplomalar (Lisans ve Lisansüstü diplomaları veya geçici mezuniyet belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte
onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.)
2.3.      Doçentlik Belgesi
2.4.      Özgeçmiş
2.5.      Yayın Listesi
2.6.      Değerlendirmeye Alınacak Yayın ve Faaliyetler Puan Tablosu (Yönerge EK-2)Tıklayınız