Migren, beyindeki sinirler ve kan damarlarındaki değişiklikler sonucu ortaya çıkan başağrısı tipidir. Kadınlarda daha sıktır, çocukluk çağında da başlayabilir, genelde orta yaştan sonra geçer.

Migren ağrısının şiddetini yaşamayan bilmez! Migreni diğer başağrılarından ayıran özellik, genellikle eşlik eden başka bulguların olmasıdır. Bulantı, kusma, kokular, sese hassasiyet, görsel bulgular sıklıkla migren ağrısına eşlik eder.

Her başağrısı migren olmadığı gibi, migren de her zaman başağrısı ile ortaya çıkmaz. Başdönmesi migrenli kişilerde sıktır, migren ağrısına eşlik edebileceği gibi hiç ağrı olmadan da olabilir. Artık tek başına başdönmesi migren atağı olarak literatüre girmiştir.

İnatçı başdönmesi yaşayıp, yeterli tedavi ile rahatlamayan kişilerde - hele aile öyküsü de varsa-  migren tanısı akla gelmelidir. Her hastalıkta olduğu gibi, doğru tanı tedavinin ilk adımıdır.

Güzel yaşamak dileği ile..