Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alıyor Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alıyor

Tıklayınız2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 7 Öğretim Görevlisi alınacaktır.