EYT için tarih verildi EYT için tarih verildi

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 08.09.2022
Son Başvuru Tarihi : 22.09.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 24.09.2022
Sınav Giriş Tarihi : 26.09.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 27.09.2022
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.biruni.edu.trTıklayınız