Trenle atık taşıma projesi karbon salınımını da düşürüyor Trenle atık taşıma projesi karbon salınımını da düşürüyor

Bitlis Eren Üniversitesi  birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince “yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, Lisans/Ön Lisans/Ortaöğretim 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle”  belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.TIKLAYINIZ