Manisa, okul öncesi eğitimde 10 derslik daha kazanıyor Manisa, okul öncesi eğitimde 10 derslik daha kazanıyor

GENEL AÇIKLAMALAR
-Yönergemizin ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil puanlarını gösterir belgeyi müracaat dosyasına ekleyeceklerdir.
-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
-Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası (atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)Tıklayınız