1. GENEL ŞARTLAR:

  1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak

  2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten (SAY) en az 70 puan almış olmak

    'Potanın Tarzanları' sezonu açtı 'Potanın Tarzanları' sezonu açtı
  3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/İngilizce) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan (İngilizce) bu puan muadili bir puan almış olmak,

  4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması.Tıklayınız