-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
-Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
-170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 15’ten az olmamak (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.)Tıklayınız