Kayıp yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı Kayıp yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı

GENEL ŞARTLAR VE BİLGİLER
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. ALES’ten en az 70 (Puan türlerinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.08.2017 ve 22.05.2019 tarihli Yürütme Kurulu Kararlarında belirtilen usul uygulanacaktır.), Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlayıcı belge sunmaları halinde, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.Tıklayınız