Şehidin vasiyeti yerine getirildi Şehidin vasiyeti yerine getirildi


Profesör,  doçent  ve  doktor  öğretim  üyesi  adaylarının  dilekçelerine  (Profesör  kadrosuna başvuranlar  başlıca  araştırma  eserini  dilekçelerinde  belirteceklerdir.)  2  adet  fotoğraf,  özgeçmiş, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin; profesör adayları için 14. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adayları için 9. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı ve doktor öğretim üyesi adayları için 6. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı elektronik ortamda (flash bellek içerisinde) ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İki Eylül Kampüsü - ESKİŞEHİR” adresine ‘şahsen’ teslim etmeleri gerekmektedir.Tıklayınız