EYT’lilerin beklediği yasal düzenleme ile ilgili detaylar belli oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile ilgili son viraja girildiğini belirtmişti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar’da emekli olmak için erkek ve kadınlarda ayrı hizmet şartı getiriliyor. Buna göre, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışma hayatında 20 yılını dolduran kadınlar ile 25 yılını dolduran erkeklerin, yaş şartı aranmadan emekli olabileceği söyleniyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’da (EYT) düzenlemesi ile ilgili detaylar belli olmaya devam ediyor. Memur, SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve tarım sigortalısı vatandaşların dört gözle beklediği EYT düzenlemesi ile ilgili dikkat çeken bir detay açıklandı. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre; 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışma hayatına başlayan ve 20 yılını dolduran kadınlar ile çalışma hayatında 25 yılını doldurmuş olan erkekler, yaş şartına bakılmaksızın emekli olabilecek ve pirim sistemine geçilecek.

Bakan Vedat Bilgin'in açıklamalarına bakıldığında EYT ile ilgili düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını aldıktan sonra TBMM'ye gelecek. Düzenleme Meclis'e geldiğinde ise AK Parti ve MHP milletvekili sayısının yasa onay sayısı olan 300'ün üzerinde olması gözönünde bulundurulduğunda görüşmelerin ardından ay sonuna kadar düzenlemenin yürürlüğe girmesi bekleniyor

YAŞ KOŞULU ARANMAYACAK

EYT düzenlemesine göre; 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayanlardan 20 yılını dolduran kadınlar ile 25 yılını dolduran erkekler yaş şartına bakılmaksızın emekli olabilecek ve prime dayalı bir sistem getirilecek. Şartları tamamlayacak olanlar ise kademeli emekli olacak.

Hizmet dökümünde kişinin son 2 bin 520 gün hangi statüden olduğu (Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı) belirleyici olacak. EYT’de çeşitli kurumlardan sigortalı çalışanlar da değerlendirmeye alınıyor. Örneğin EYT düzenlemesi, işe başlangıç tarihi 1999 yılı öncesi banka sandıklarında olanları da kapsayacak.

Yeni düzenleme ile, Bağ-Kur kapsamında işyeri açıp, şirket ortağı olup primlerini yatırmadığı için dondurulan günler yeniden kazanılabilecek. Geçmiş günlerini ihya edecek olanlar ihtiyaçları olan prim gün sayısı kadar asgari ücret üzerinden ödeme yaparak prim ekletebilecek.

3 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU! 3 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU!

SSK, BAĞ – KUR VE EMEKLİ SANDIĞI EYT’DEN YARARLANABİLECEK Mİ?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığında iştirakçilerinin EYT’den yararlanabilmeleri için bazı farklılıklar bulunuyor.

SSK’lı birinin (4/1-a) 8 Eylül 1999 tarihinden öncesi için, kadınlarda normal emeklilik yaşı 50, erkeklerde ise 55 yaş ve 5000 prim günü veya kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü hesaplanıyor. Primi yetersiz olan kişilerin kısmi emekliliği için ise kadınlarda 15 yıl sigortalılık süresi 50, erkeklerde ise 55 yaş ve 3600 prim günü koşulunu birlikte sağlanması gerekiyor.

SSK’lı birinin 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında normal emeklilikte kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş ve 7000 prim günü hesaplanıyor. Kısmi emeklilik için ise 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim günü ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartları aranıyor.

30 Nisan 2008 Sonrası için Normal emeklilikte kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı 7200 günün doldurulduğu tarihe göre kademelendirilerek 65’e çıkacak. Kısmi emeklilik yaşı, 5400 prim gününün doldurulduğu tarihe göre, normal emeklilik yaşına 3 yıl ilave edilerek belirlenecek. Ancak, hiçbir şekilde 65 yaşı geçmeyecek.

BAĞ – KUR'lu birinin (4/1-b)1 Ekim 1999 öncesi için normal emeklilikte kadın 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) prim ve kısmi emeklilikte kadın 50, erkek 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim şartı aranıyor.

1 Ekim 1999 – 30 Nisan 2008 arası için normal emeklilik kadın 58, erkek 60 yaş ve 9000 prim günü ve kısmi emeklilik kadın 60, erkek 62 yaş ve 5400 prim günü şartı aranıyor.

30 Nisan 2008 Sonrası için ise; normal emeklilikte kadınlar 58, erkekler ise 60 olan emeklilik yaşı, 9000 günün doldurulduğu tarihe göre kademelendirilerek 65’e çıkarılacak. Kısmi emeklilik için 5400 gün ve 65 yaşı geçmemek üzere kademeli emeklilik yaşında 3 yaş eklenecek.

Emekli sandığında (4/1-c)8 Eylül 1999 öncesi için normal emeklilikte kadın 20 yıl (7200 gün), erkek 25 yıl (9000 gün) hizmet ve kısmi emeklilikte 10 yıl (3600 gün) hizmet ve 60 yaş şartı var.

8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası için normal emeklilikte kadın 58, erkek 60 yaş ve 9000 prim günü ile kısmi emeklilikte 15 yıl (5400 gün) hizmet süresi ve 61 yaş hesaplanıyor. 8 Eylül 1999 tarihinde 50 ve üzeri yaşta olanlar için 10 yıl hizmet süresi ve 61 yaş)

30 Nisan 2008 Sonrası için normal emeklilikte kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı 9000 günün doldurulduğu tarihe göre kademelendirilerek 65’e çıkacak. Kısmi emeklilikte 5400 günün dolduğu tarihteki kademeli emeklilik yaşına, 65 yaşı aşmamak şartıyla 3 yaş ilave edilecek.