Sanayi Yıldızspor’a ‘Asi’ golcü Sanayi Yıldızspor’a ‘Asi’ golcü

Belgeler;
1- Başvuruda İstenilen Belgeler (Basılı halde 1 nüsha teslim edilecektir.)
2- İstenilen belgelerin de içinde bulunduğu bilimsel eserlerden oluşan (makale, tez, kitap vs.) 1 adet USB Bellek, CD veya DVD.
*Profesör adayları, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesi gereğince dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.
Ayrıca, sadece Profesör ve Doçent kadrolarına başvuran adayların, dijital ortamda (USB Bellek, CD veya DVD) hazırlanan eserleri ile başvuru evraklarını, link halinde (Örnek: Google Drive) personel@gtu.edu.tr adresine mail yoluyla göndermesi gerekmektedir.Tıklayınız