Kula’ya bağlı Emre Köyü, 7 asırdır ismi ve tarihi eserleriyle dikkat çekiyor. İlçeye 7 Kilometre uzaklıkta olan köyde iki önemli yapı bulunmakta. Bu önemli yapılardan ilki Taptuk Emre Türbesi , diğeri ise Carullah  Bin Süleyman tarafından miladi 1547-1548  yıllarında yaptırılan cami. Salihli Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tarihçi İpek Akgül, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Emre Köyünde bulunmakta olan tarihi cami, öir Külliye’nin parçasıdır. Öğrenci odalarından, ders verilen dersliklerden, aşevinden, hamamına dek yakın zamana kadar var olan külliyeden yalnızca cami ayakta kalmıştır" dedi.
         YUNUS EMRE VE HOCASININ TÜRBESİ VAR
         Adını Yunus Emre'den alan, onun ve Hocası Tabduk Emre’nin birlikte yattığı türbeyi barındıran bu eski köyde külliyenin var olmasının şaşırtıcı olmadığını belirten Akgül, "Camideki resimlerde sık rastlanan manzara tasvirleri ve üç ile altı kat arasında değişen apartmanlar resmedilmiştir. Camide en yaygın süsleme konusu olarak karşımıza çıkan natürmortların bazıları ilk bakışta tekrar gibi görünse de, bu kompozisyonların hiçbiri diğerinin aynısı değildir. Örneklerde başarılı çizgiler görülmekle birlikte hepsi iki boyutludur" diye konuştu.
         CAMİ MANZARA RESİMLERİYLE SÜSLENMİŞ
         Camide natürmortlarda karanfil, lale, gül gibi çiçekler ile nar, armut, üzüm, çam fıstığı kozası, kiraz gibi meyvelerin sık olarak kullanıldığını anlatan Akgül, "Manzaralar arasında İzmir Kordon Boyu’nun üç katlı konakları, İstanbul Boğazı’nın Boğaziçi kayık sefalarının manzaraları vardır. Dini motifler için 1808 yılında Uşak Banazdan Mehmet Demni adında bir hattat getirilmiştir. Dini motifleri, ayetleri kubbe kısmına bu hattat yazmıştır. Resimler dün boyanmışçasına canlılığını, parlaklığını, güzelliğini korumaktadır. Emre Köyü halkı yüzyıllarca bu manzaralı camide namaz kılmaktadır. Minaresi son derece nahif olup kalem minare şeklindedir. Günümüzde bu cami ziyaretçi akınına uğramaktadır” şeklinde konuştu.