İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiş, Lisans ve  lisansüstü  diplomalar,  Lisans  Transkripti  (İlgili  üniversiteden  onaylı  olması  gerekmektedir),  Yurtdışından  alınan  diplomalar  için  denklik  belgesi, Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi, ALES Sonuç Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir), YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir), Kimlik Kartı fotokopisi, Bir adet vesikalık fotoğraf, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir), Adli Sicil Belgesi (e- Devlet üzerinden alınabilir) istenilen belgeler tam ve eksiksiz olarak PDF formatında ilanın başvuru süresi içerisinde;Tıklayınız