Üniversitemizin  aşağıda  isimleri  yazılı  akademik  birimlerinin  anabilim  dallarına  ve  programlarına  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma  Yönetmeliği ile  Harran  Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için tıklayın