İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve- dilekceler/ web adresinden bir örneğini temin edebilecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca eserlerini belirtmesi ve profesör/doçent kadrolarına başvuracak adayların doçentlik belgelerini ayrıca dosyalarına eklemiş olmaları gerekmektedir. 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise profesör kadroları için 6 nüsha, doçent kadroları için ise 4 nüsha CD/flashdisk ortamında şahsen veya posta yolu ile Personel Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir.Tıklayınız