Sendika Başkanı ve üyeleri ördükleri duvarı Özgürlüklerinin önündeki engelleri kaldırmak adına Pink Floyd'un "another brick on the wall" şarkısına atıfta bulunduktan sonra tekmelerle yıktılar..

          Ahmet ÜNSAL/Manisa

Diğer sendika kuruluşlarına göre sorunlarını çeşitli eylem biçimleri ile görselliğe dönüştürerek gerçekleştirmeyi farkındalık olarak sunan Manisa Hürriyetçi Eğitim Sen’in üyelerinin bu kez ki eylem adresi Niobe Ağlayan Kaya oldu. Başkanları Haldun Bilgin ile birlikte Niobe’ye gelen öğretmenler ördükleri duvarı Özgürlüklerinin önündeki engelleri kaldırmak adına Pink Floyd'un "Another brick on the wall" şarkısına atıfta bulunduktan sonra tekmeleriyle yıktılar..
  Önceki eylemlerini Dünya'da paranın ilk defa paranın basıldığı Sardes'te gerçekleştiren Hürriyetçi Eğitim Sen Başkanı Haldun Bilgin, Niobe Ağlayan Kaya’daki eylemleri öncesinde yaptığı konuşmasında ise ; 
“Fikri hür, vicdani hür, irfanı hür, değerli kamu çalışanları; Bugün Manisa için çok anlamlı bir noktadan Niobe’den bu basın açıklamasını gerçekleştiriyoruz.Niobe, binlerce yıldır burada çocukları için gözyaşı dökmektedir.Ancak biz çalışanlar bu bolluk ve bereketin timsali topraklarda daha insanca yaşamak ve geçim kaygısı ile boğuşmak istemiyoruz.Bu topraklar dünyada da paranın ilk kullanıldığı topraklardır ve biz de bu zenginlikten payımıza düşeni talep ediyoruz!
Ülkemizde son bir yıl içerisinde, siyasi iktidarın para politikası, döviz kuru kaynaklı ve enflasyon sebepli artışlar, piyasadaki fiyat dalgalanmaları ve ekonomik hareketler % 200 oranında zamlara sebep olmuş, alım gücü oldukça düşmüş, memurlar hızla fakirleşmiştir. Tüm çalışanların maaşlarının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler acilen yapılmalıdır. 
Açlık sınırına yakın bir gelire sahip olan memurların maaşlarına, minimum asgari ücretliler için yapılan son artış oranındaki zammın yapılması zorunluluktur. 2022 yılında asgari ücret ve kamu çalışanlarına yapılan zamlarla memurların maaşları ile asgari ücretli maaşları eşitlenmiştir. Asgari ücretle çalışan milyonlarca çalışanın da ekonomik haklarını önemsiyoruz ancak hiçbir zaman memur maaşları asgari ücret seviyesinde olmamıştır. Memurlara, asgari ücrete yapılan yaklaşık %5 5 oranında artışın altında hiçbir rakamı kabul etmiyoruz! 
İşveren patronlara her türlü vergi affı ve indirimini uygularken çalışanlara uygulanan vergi dilimleri maaşlarımızı adeta kuşa çevirmiştir! Açlık sınırındaki her türlü gelirde oran % 0 olarak belirlenmelidir.
3600 ek gösterge düzenlemesi öncelikli olarak gözden geçirilmelidir. İşveren, kendisine yakın bir kısım sendikalarla % 2’lik baraj garabetine harcadığı zamandan daha fazlasını kamu çalışanlarının problemlerine ayırmalıdır. İşveren ve bu sendikaların önceliği siyaseti dizayn etmek ve kendileri dışındaki sendikalara hile kurgulamak değildir. 1. Dereceden emekli olabilecek tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge düzenlemesi muhakkak yapılmalıdır. 
Sosyal devlet ilkesi gereği, tüm çalışanlara giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı, aile ve bir paket çocuk bezi dahi alınamayan çocuk yardımı tutarları iyileştirilmelidir. 
Görünen köy kılavuz istemez. Enflasyonun TÜİK’in mucizevi hesaplamaları dışında dizginlenemeyeceği açıktır. Asgari ücret artışı hesaplara yatmadan zamları raflara yansımıştır. Bu nedenle enflasyon farkı çalışanlara aylık olarak ödenmelidir.”

Manisa'da potanın şampiyonları belli oldu Manisa'da potanın şampiyonları belli oldu

“FAZLA DEĞİL BU DÖRT MADDELİK SORUNU ÇÖZÜN GERESİ GELİR”
 
Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Haldun Bilgin, ilgili hükümete 2023 yılında yapması gereken acil 4 maddelik ev ödevini hazırlatarak sözlerine şöyle devam etti;
   “Bir yıldır bizim söylemekten usandığımız, eğitim çalışanlarının gayet açık talepleri bir an önce hayata geçirilmelidir. Bir kez daha hatırlatırız ki;
1.Ek ders ücretleri 2023 yılı ocak ayında %100 oranında artırılmalıdır. Ayrıca ders saatleri dışında yapılan her türlü kurs için ödenen ücretler de iki katına çıkarılmalıdır. Eşit işe eşit ücret sadece lafta bir icraat ve söylem olmaktan kurtarılmalıdır.
2. Eğitim öğretime hazırlık ödeneği bir maaş tutarında her yıl Eylül ayında tüm eğitim çalışanlarına eşit olarak ödenmelidir.
3. Destekleme ve yetiştirme kursları tüm branşlarda ve tüm okul türlerinde açılmalıdır. 
4. Görevli personelin yol ve yemek parasını dahi karşılamayan sınav ücretleri artırılmalıdır. Özellikle MTSK sınavları için son ay yapılan zam gözden geçirilmeli ve en az %100 zam yapılmalıdır.
Hürriyetçi Eğitim-Sen olarak; yeni vaatlerden ziyade, haklarımızın korunmasını ve kayıplarımızın telafi edilmesini istiyoruz. İşverenimiz olan devletin; adil olduğunu, işçisi ve memuruna eşit değer verdiğini düşünüyor ve ayrım yapmayacağına inanıp, memurları açlık sınırında ki bir maaş ve gelire mahkum etmeyeceğini ümit ediyoruz. Bu taleplerimizin yerine getirilmesi için, Hürriyetçi Eğitim Sen kamu çalışanlarının içine düşürüldüğü asgari sefalete azami isyan dönemini başlatmıştır. Hakkımız olan maaşın verildiği zamana kadar mücadeleye devam edeceğiz. 27-30 Aralık tarihleri arasında bütün illerde meydanlarda olacağız. Kamu çalışanlarına sunulan haklar dünya standartlarına ulaştırılıncaya kadar mücadeleye ve iş bırakma dahil her türlü meşru eylemi yapmaya kararlıyız.
Tüm sendikalara da bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Zaman birlik olmak zamanıdır. Didişmek hiç kimseye bir yarar sağlamayacağı gibi çalışanların zararınadır. Gelin dünyadaki örnekleri gibi çalışanların her türlü menfaati noktasında bir olalım! Yoksa bu didişmenin bir tek kazananı vardır; o da zaten bizlerin birlik olmasını istemeyen işveren!”

PİNK FLOYD’UN MEŞHUR ŞARKISI ÜZERİNDEN GÖNDERME

Başkan Bilgin, açıklamasının diğer bölümünde ise “Pink Floyd’un meşhur şarkısı “another brick in the wall” da da dendiği gibi hiçbirimiz duvardaki bir tuğladan ibaret değiliz. Sendikalaşma hakkımızın, özgürlüklerimizin, onurluca yaşamamızın önüne örülecek her türlü duvarın bir parçası olmayacağız. Korkmayacağız ve hep birlikte o duvarları ve barajları yıkacağız! Biz kim miyiz? Emeğinin peşinde, Atatürk’ün yolunda onurlu eğitim çalışanlarıyız!Haklıyız, durmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. 
‘’hürriyetçi eğitim sen, sendikadır.’’ İfadelerine yer verdi …