1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (www.ihu.edu.tr/files/ik-basvuru-dilekcesi.docx)
2. YÖK formatlı özgeçmiş
3. 2 adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
4. Kimlik fotokopisi
5. Lisans diploması ve varsa lisansüstü diploması (aslı veya noter onaylı sureti)
6. Yurt dışından alınmış olan diplomalar için diploma denklik belgesi
7. Lisans, yüksek lisans ve varsa doktora transkripti (aslı veya noter onaylı sureti)
8. ALES sonuç belgesi (en az 70 puan ) veya ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi/ atama olur yazısı
9. YÖKDİL/YDS (en az 85 Puan) veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge – İngilizce
10.Lisansüstü öğrenimine devam edenler için öğrenci belgesi,
11.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunu uyarınca akademik personel adayı açık rıza metni (KVKK Formu)Tıklayınız