Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Açıktan Personel alıyor Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Açıktan Personel alıyor

Başvuracak  adayların,  Işık  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönergesinin 9. maddesinde belirtilen evrakları; 6 nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine ekleyerek   ilanın   yayın   tarihinden   itibaren   15   gün   içinde   Rektörlüğe   bizzat   başvurmaları gerekmektedir.
Başvurular gizli tutulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan ve internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Yurt  dışından  alınmış  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurulca  denkliğinin  onaylanmış olması gerekmektedir.Tıklayınız