Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru yapacak adayların; başvuru dilekçesi (başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun kod/ birimi/unvanı açıkça belirtilmelidir.) ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydı ve adli arşiv kaydını, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin örneklerini, yayın puan tablosunu (detaylı bilgi ve forma üniversite web sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.), bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) kopyasını 29.04.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla aşağıda belirtilen adrese teslim etmeleri gerekmektedir.Tıklayınız