Manisa eğitimi modern okullarla güçlenecek Manisa eğitimi modern okullarla güçlenecek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
* Başvuru Dilekçesi
* Başvuru Formu
* YÖK Formatında Özgeçmiş
* Diploma Fotokopileri Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için),
* Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi
* Nüfus Cüzdan Fotokopisi
* Fotoğraf (2 Adet)Tıklayınız