Nikah Müdürlüğü Personellerinden Kan Bağışı  Nikah Müdürlüğü Personellerinden Kan Bağışı 

Başvurular bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılmalıdır.
Dilekçe (Dilekçenin, başvuruda bulunulan ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu'na hitaben yazılmış, kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli olması gerekmektedir.)
- Özgeçmiş
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- ALES Belgesi (70 puan olmalıdır.)
- Yabancı Dil Sınav Belgesi (İngilizce) Tablodaki puan dikkate alınmalıdır. Yabancı dil puanı belirtilmeyen kadrolar için belge istenmemektedir. 
- Öğrenim Belgeleri: alınan lisans/lisansüstü diplomaların fotokopileri ve transkriptleri, (Şahsen başvurularda diplomaların asılları ile beraber gelinmesi önemle rica olunur)**
- Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.
- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti**
- Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge **e-Devlet kapısı üzerinden alınan karekodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapılabilir.Tıklayınız