Mezarlıkta kahreden kare Mezarlıkta kahreden kare

Adayların;
1
. Özgeçmiş(YÖK Formatında)
2.Nüfus Cüzdan Sureti
3.Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri (Doçent adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan başvuru dosyalarını Profesör adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (08.07.2022-.22.07.2022) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Prof.Dr. Öğretim Üyeleri için 6 takım CD/USB, 1 adet Hard Copy, Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım CD/USB, 1 adet Hard Copy olacak şekilde)
4.Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)