İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alım ilanı İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alım ilanı

 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere
karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.Tıklayınız