Manisalı polis yaşam savaşını kaybetti Manisalı polis yaşam savaşını kaybetti

Genel Şartlar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olunması, 
2. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,
5. Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması,Tıklayınız