Profesör  kadrosuna  başvuracak  adayların;  başvuracağı  bölüm/anabilim  dalını  belirttiği başvuru  Dilekçesine;  Yayın  Listesinin  de  olduğu  YÖK  formatlı  Özgeçmiş,  Lisans,  Yüksek Lisans,  Doktora/Uzmanlık  Belgesi,  Doçentlik  Belgesi,  (tüm  diploma  ve  belgeler  e-Devlet’ten alınmalıdır,  e-Devletten  alınamayan  lisans  diploması  ve  lisans  diploması  haricindeki  diğer diplomaların/belgelerin     asıllarının     getirilmesi     halinde     üniversitemizce     “aslı     gibidir” yapılabilecektir.)tıklayınız