Zülfi Bellici Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ege İhra-catçı Birlikleri verilerine göre Manisa’da Eylül ayında 468 milyon 676 bin dolar-lık ihracat yapıldı. Manisa kalan üç ayda 335 milyon dolarlık ihracat gerçek-leştirirse 2020 yılında yapılan 4 milyar 180 milyon dolarlık ihracata geride bırakacak. İlk 9 ayda en düşük ihracatı 299 mi-lyon dolarla Ocak ayında gerçek-leştiren Manisa’da, diğer aylarda 374 milyon doların al-tına düşmedi. Bir yılda en fazla ihra-catı 2019 yılında 4 milyar 450 milyon dolar ile gerçek-leştiren Manisa’da kalan 3 ayda 605 milyon dolarlık ihracat daha gerçekleşirse tüm zamanların rekoru kırılacak. 21 SEKTÖRDE ARTIŞ VAR Sektörlerin ihracat dağılımına bakıldığında 21 sektörde artış yaşanırken, 3 sektörde ise düşüş yaşandı. Vestel, Bosch, Schneider Elec-tric, Klimasan gibi dünyaca önemli markaları bünyesinde barındıran Man-isa’da, elektrik elektronik sek-törü en fazla ihracat yapılan sektör. Elektronik sektörünü iklim-lendirme sanayi ve otomotiv endüstrisi takip etti. Elektronik sektöründe Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 40,3’lük artışla 222 milyon dolar ihracat gerçekleşti. İlk 9 ayda 1 milyar 862 mi-lyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. İklimlendirme sanayi eylül ayında 52 milyon dolar olmak üzere 9 ayda 592 milyon dolarlık ihracata imza attı. Oto-motiv endüstrisi sektöründe ise Eylülde 60 milyon dolar olmak üzere 9 ayda 455 milyon dolarlık ihracat gerçekleştir-ildi. SEBZE MEYVE İHRACATI GERİLEDİ Tarımın başkenti olarak bilinen Man-isa’da yıllık bazda kuru meyve mamul-leri ve yaş sebze meyve ihracatında düşüş yaşandı. 2020 yılının ilk 9 ayında 186 milyon dolarlık kuru meyve ve ma-mulleri ihracatı gerçekleşirken, 2021 yılının aynı döneminde ise yüzde 12,8’lik bir düşüşle ihracat 162 milyon dolara geriledi. Aynı şekilde yaş meyve sebze ihracatı 32 milyon dolardan 21 milyon dolara geriledi.