Kula Kaymakamının görev yeri değişti Kula Kaymakamının görev yeri değişti

Tapu işlemlerinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur. İlaveten ihale katılımcıları ihaleye girdikleri anda OSB'den kaynaklanan ve OSB ile ilgili tüm mevzuatı okumuş, taşınmazı aldığında OSB'de hangi faaliyetleri yapabileceği, hangi faaliyetleri yapamayacağını bildiği, taşınmazın satış ve tescil aşaması ile tescili sonrasında OSB'den kaynaklanacak tüm harç ve masrafları bildiği varsayılır. Bu aşamada OSB'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Tescil aşamasında OSB ile görüşülüp uygunluk görüşü için gerekli hal ve şartları sergilemek ve OSB yönetimine karşı bunları yerine getirmekle yükümlüdür. Bu itibarla satış öncesinde gerekli bilgileri OSB'den edinip satışa girilmesi ihale katılımcılarının faydasınadır.
tıklayınız