Manisa TSO Başkanı Yılmaz: Çiftçimiz için herkes elini taşın altına koymalı Manisa TSO Başkanı Yılmaz: Çiftçimiz için herkes elini taşın altına koymalı

a. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,
b. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmemiş olmak,
c. Aşağıdaki niteliklerden en az birine sahip olanlar;

(1) Profesörlüğe yükseltilmek için;
(a) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak,
(b) Senato tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemine göre profesörlük için belirlenmiş üç yüz (300) puan ve üstünü almak,
(c) Kendi bilim alanında uluslararası düzeyde orijinal eserler vermiş olmak ve uygulama alanı bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmaları bulunmak,
(2) 2547 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince doçentlik sınavını başarmış sayılarak yabancı ülkelerde aldığı unvanın eşdeğerliliği kabul edilen adaylardan, (1)’inci maddesindeki şartları yerine getirmiş bulunanlar (bunların doçentlikteki hizmet süreleri, unvanı yabancı ülkede aldıkları tarihten başlar),
(3) 2547 sayılı Kanunun 28 inci maddesi gereğince profesörlüklerinin Türkiye’de geçerli sayılması Üniversitelerarası Kurul kararıyla kabul edilenler,
d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,Tıklayınız