Manisa'da potanın şampiyonları belli oldu Manisa'da potanın şampiyonları belli oldu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi  insan kaynakları politikası doğrultusunda 2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 nci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan 09 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca  nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına personel alımı yapılacaktır.TIKLAYINIZ