1- Başvurdukları bölüm/programı belirten dilekçe
2- YÖK Formatında Özgeçmiş, ekinde yayın listesi
3- Lisans, yüksek lisans mezuniyet belgesi veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi
4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti
5- Lisans ve yüksek lisans not döküm belgesi (Transkript) veya ıslak imzalı mühürlü sureti
6- ALES Belgesi, (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)
7- Arş. Gör. için Yabancı Dil Belgesi.
8- Nüfus Cüzdan FotokopisiTıklayınız