Ayrıca yatağa bağımlı hastalara bakım veren birinci derece yakınları, sürekli bakım vermekten sosyal hayattan uzak kalarak kaygı bozukları başlamaktadır. Gerek palyatif servisinde yatarak tedavi gören, gerekse evde sağlık hizmetleri aracılığıyla takip edilen engelli ve yatağa bağımlı hastalara ev ziyaretleri yapılırken uygun hasta ve yakınları olup, rızası ve onayı olan hasta yakınları bu destek eğitimini eğitilen personellerimiz tarafından almış olacaklardır. Zafer Kalkınma Ajansının desteklediği bu eğitimle; Manisa'nın sağlık politikasını geliştirilmesine ve sağlık okuryazarlığına pozitif katkıda bulunulacaktır.
Türkiye 2020 yılı nüfus sayımı verilerine göre en yaşlı nüfusa sahip ilimiz Manisa'dır. Dolayısıyla yaşlıların ilerde engelli adayı olması kaçınılmaz olup gerek evde sağlık hizmetlerine gerekse palyatif servislerine olan talep orta vadede artacaktır.
Buralarda çalışan sağlık personellerinin mesleksel niteliğinin arttırılmasıyla sağlıkta sürdürülebilir nitelikli sağlık hizmeti verilebilecektir." diye konuştu..