İşsizlik konusu Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da işsizliğin hat safhada olduğunu biliyoruz. Bazı illerde işsizlik oranları yüzde 30'lara kadar çıkıyor. Yani neredeyse her üç kişiden biri işsiz...

Bu sorunun önüne geçmek için devletin birçok projesi var ancak tarım ve sanayisi gelişmeyen bölgelerde sorunun önüne geçmek kolay değil. Özellikle de sanayi...

Manisa iki konuda da çok şanslı. Hem bereketli geniş toprakları ve modern tarım anlayışı, hem de her gün gelişen büyük bir sayisi var. Halen 6'sı  faaliyette, 2'si yapım aşamasında olan toplam 8 organize sanayi bölgesinde yaklaşık 100 bin kişi istihdam ediliyor.

Özellikle sanayi bölgesindeki istihdam talebi, bu konuda iç göç alınmasına da neden oluyor. Ancak gelişen sanayi ve hızla artma eğiliminde olan nüfusun, altyapı konusundaki ciddi sorunları daha canlı tuttuğunu belirtmek gerekiyor.

Önceki gün Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa ekonomisi ve istihdamıyla ilgili bazı verileri paylaştı.

Yılmaz'ın verdiği  bilgiler şöyle: "İllere göre ihracat sıralamasında Manisa yaklaşık 5 milyar 200 milyon dolar ihracatı ile ülkemizde yedinci sırada. Sanayinin GSYH içindeki payı yüzde 43. Bunu yüzde 17 ile hizmet sektörü, yüzde 15 ile tarım sektörü ve yüzde 3 ile inşaat sektörü izlemekte.

Manisa kişi başı milli gelir olarak ortalama 8 bin dolar ile kendi bölgesinde (TR33 Bölgesi) birinci sırada. Ülkemizde işsizlik oranı yüzde 10 olmasına rağmen Manisa’nın içinde bulunduğu bölgede (TR33) işsizlik oranı yüzde 6,9 düzeyinde. Nüfus büyüklüğüne göre bu oran ülkedeki en düşük işsizlik oranına denk gelmekte."

Görüldüğü gibi sanayi ve istihdamda durum ülke şartlarına göre bir hayli iyi. Tarımda da benzer bir durum var. Manisa TSO Başkanı Yılmaz, tarımdaki verileri de şöyle özetliyor: "Türkiye kuru üzüm üretiminde dünyada birinci sıradayız. Ülkemizdeki ‘Sultani Çekirdeksiz Üzüm’ üretiminin yüzde 85’i Manisa’da gerçekleşmekte.

Manisa son yıllarda yapılan ekim çalışmalarıyla birlikte 150 bin ton zeytin üretimi ile ilk sırada. Toplam 26 milyon ağaç ile ağaç sayısında birinciyiz. TÜİK 2021 verilerine göre toplam et tavuğu sıralamasında birinci sıradayız. Tatlı patates üretiminde ikinci, tütün üretiminde üçüncü ve salçalık biber üretiminde üçüncü sıradayız."

Liste bu şekilde devam ediyor. Hem toprak üretimi, hem de sanayi üretimi konusunda bu bereket ve başarı devam ettikçe Manisa'da işsizlik sorunu olmaz.

İnşallah benzer şartlar ve rakamlar tüm ülkemiz için de geçerli olur...