Zincir marketler denetim altında Zincir marketler denetim altında

 

Kentleşme ve alt yapı konusunda sorunlar yaşayan Manisa'da çocuk oyun alanları ve yeşil alanların durumu bilimsel bir araştırmaya konu oldu. Manisa Celal Bayar Üniveritesi (MCBÜ) öğretim üyelerinin yaptığı araştırmaya göre, küçük çocuklarını parka getiren anne babalar, şehir merkezindeki parklarda çocuk oyun aletleri ile yeşil alanların yetersiz ve bakımsız olduğunu düşünüyor.

Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olan Manisa, hızla gelişen sanayisi ve artan nüfusuna oranla kent merkezinde alt yapı sorunları yaşamaya devam ediyor. Bu durumun ortaya koyduğu sorunlardan biri de yeterli oranda çocuk parkı ve yeşil alanın bulunmaması. MCBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri Dr. Gamşe Şen Pakyürek ile araştırma görevlileri Muazzez Aytemur ve Cennet Süzme, 'Manisa'da Çocuk Olmak: Çocukların Oyun Alanı Kullanımı ve Psikolojik İyi Oluşları' konulu bir araştırmaya imza attı.

3-6 YAŞ ÇOCUK SAHİBİ EBEVEYNLER KATILDI

Araştırma kapsamında Manisa'da yaşayan ve 3-6 yaşında çocuğu olan 35 ebeveyne kentteki çocuk parklarına ilişkin çeşitli sorular yöneltildi. Araştırmaya katılanlar, sıklıkla ziyaret ettikleri oyun alanlarına ilişkin eksikler ve sorunların neler olduğu sorulduğunda, çocuk oyun aletlerinin çeşitliliğinin yetersizliği, yeşil alanların yetersizliği ve bakımsızlık olduğu şikayetlerini dile getirdi. Araştırmanın, Manisa'daki anaokullarında eğitim alan çocukların ebeveynlerini ve diğer bakımverenleri kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

EBEVEYN İLİŞKİSİ ÇOCUĞUN MİZACINI ETKİLİYOR

Geçtiğimiz günlerde yapılan 2. Uluslararası Geçmişten Günümüze Manisa Sempozyumu'na bir bildiri olarak da sunulan araştırmada, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF) programı çerçevesinde çocuk-dostu-şehir olma yönünde çalışmaların yürütüldüğü Manisa'da belediyelerce kurulan ve yönetilen, çocuklara yönelik oyun alanlarının kullanımına ilişkin özelliklerin çocukların ebeveyn bildirimine dayalı iyi oluş düzeyleri ile olan ilişkisi incelendi. Çalışma sonucunda, çocukların mizacının ve ebeveynleriyle olan ilişkisinin iyi oluş ile ilişkili olduğu bulunurken, oyun alanları yeterlikleri ile ilgili verilerin çocukların iyi oluşuyla ilişkisi bulunamadı.

SIKILAN ÇOCUKLAR PARKA GİTMEK İSTİYOR

Araştırmaya katılan veliler, "Çocuğunuz sizce ilinizdeki oyun alanlarını neden ziyaret etmek istiyor?" sorusuna, sırasıyla açık alanda oynama isteği, evde sıkılma ve oyun aletleri ile eğlenmek istemeleri cevabını verdi. Ebeveynlere çocuklarının Manisa’daki oyun alanlarının en çok hangi özelliklerini sevdiklerini düşündükleri sorulduğunda ve birden fazla seçeneği işaretleme olanağı tanındığında, sırasıyla hareket edecek alanın çok olması, çeşitli oyun aletlerinin eğlenceli olması ve arkadaşlarıyla buluşma olanağı sağlaması seçeneklerinin en yüksek sıklıkla tercih edildiği görüldü.

EV VE OKULA YAKIN PARKLAR TERCİH EDİLİYOR

Ebeveynlere oyun alanı ziyaretlerinde en sık ziyaret ettikleri oyun alanını tercih etme nedenleri sorulduğunda katılımcıların büyük çocuğunun bulunulan ev/iş yeri ya da okula yakınlığın en önemli gerekçe olduğunu bildirdikleri görülürken, sıklıkla ziyaret ettikleri oyun alanına ilişkin eksikler ve sorunlar sorulduğunda en çok dile getirilen eksikliklerin çocuk oyun aletlerinin çeşitliliğinin yetersizliği, yeşil alanların yetersizliği ve bakımsızlık olduğu tespit edildi.