Meslek liselerinde tarım bölümleri yaygınlaştırılacak Meslek liselerinde tarım bölümleri yaygınlaştırılacak

GENEL AÇIKLAMALAR:
1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
2) Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihi itibariyle en az 15 (on beş) gündür.
3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.
5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.
6) (*)Adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.
7) Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Tıklayınız