YEGEM’de kayıtlar sürüyor YEGEM’de kayıtlar sürüyor

Tıklayınız2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.