Üniversitemiz birimlerinde 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun 4.  maddesinin (B) fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  üzere,  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, aşağıda belirtilen unvanlarda çalıştırılmak üzere, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle aşağıda yer alan pozisyonlara toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıntılar için tıklayın