Atlarla kenevir izi sürdüler Atlarla kenevir izi sürdüler

2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans,  yüksek lisans,  doktora belgeleri,  yurt  dışından  alınan  diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgesi, adli sicil belgesi, iki adet  fotoğraf,  özgeçmiş  (YÖK  formatlı),  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan  4  takım
dosyayı ilgili dekanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.Tıklayınız