Manisa'da okudu: Dünyaca ünlü başarılı okuldan kabul aldı Manisa'da okudu: Dünyaca ünlü başarılı okuldan kabul aldı

Üniversitemize,  2547  sayılı  Yüksek  Öğretim  Kanunu  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği"  hükümlerinde  aranan  koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını vermeleri gerekmektedir. Başvurular posta ve e-posta yoluyla yapılır. Posta yoluyla gönderilecek belgelerin bir örneğinin  aşağıdaki  e-posta  adresine  de  iletilmesi  önemle  rica  olunur.  Başvurular  için  posta  adresi:  Özyeğin  Üniversitesi  İnsan  Kaynakları  Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL E-posta adresi: (ik@ozyegin.edu.tr)
Tıklayınız