Manisa Büyükşehir evi yanan aileyi yalnız bırakmadı Manisa Büyükşehir evi yanan aileyi yalnız bırakmadı

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Pamukkale ÜniversitesiTıklayınız Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR
-           657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.
-           Her aday tek bir kadroya başvurabilir.
-           Adaylar unvanlarının altında kadroya başvuramazlar.
-           İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir.