3 yıl aradan sonra tekrar doğayla buluştular 3 yıl aradan sonra tekrar doğayla buluştular

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Pamukkale ÜniversitesiTıklayınız Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR
-           657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.
-           Her aday tek bir kadroya başvurabilir.
-           Adaylar unvanlarının altında kadroya başvuramazlar.
-           İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir.