2018 yılında açılan ve Manisa ile İzmir arasındaki mesafeyi 45 dakikadan 15 dakikaya indiren Sabuncu Tüneli, liman mesafesini 3’te 1’e indirince Manisa sanayisine büyük katkı sundu. Ancak iki kentin ortasında kalan Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin şehir ile bütünleşme hedeflerini olumsuz etkiledi. Üniversitede okuyan öğrencilerin bir bölümü okullarına İzmir’den gelip gitmeyi tercih ediyor.

Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde ‘korkunç yol’ olarak nitelediği Manisa ile İzmir arasındaki Sabuncu geçidini 4 kilometrelik kısa ve düz bir yol haline getiren Sabuncu Tüneli, 4 yıldır hizmet veriyor. 45 dakikalık zorlu yolculuğu 15 dakikaya indiren ve konforlu bir hale getiren tünel, özellikle Manisa sanayisine büyük katkı sunuyor. Manisa’da kurulu sanayi kuruluşlarının ihraç mallarını İzmir Limanı’na ulaştırmak için kullandıkları tünel zaman ve maliyet açısından ciddi avantajlar sağlayınca, Manisa yatırım için daha da cazip bir hale geldi.

Selendi’de 40 yıl sonra sinema keyfi Selendi’de 40 yıl sonra sinema keyfi

14 FABRİKAN 8 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE

1927 yılında yağ, kereste, zeytinyağı ve deri gibi alanlarda geleneksel karakterli 14 fabrikanın bulunduğu Manisa’da, bugün 8 organize sanayi bölgesinde 500’ün üzerinde fabrika bulunuyor. Kula ve Soma’daki OSB’lerin de faaliyete geçmesiyle birlikte sanayi alanının ve üretim miktarının daha da artması öngörülüyor. Ege Bölgesi’nin ikinci büyük sanayi ve ticaret merkezi olan Manisa, bu konuda İzmir’e ve limana yakın olmanın avantajını yaşarken, bazı konularda ise metropol kentin gölgesinden kurtulamadı. Bu konuların başında yüksek öğretim geliyor.

ÜNİVERSİTENİN MANİSA’YA ETKİSİ AZALIYOR

Manisa Celal Bayar (MCBÜ) Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Ali Toprak, Manisa Kent Nüfusu’nun Gelişim Süreci ve Dinamikleri başlıkla araştırmasında, İzmir’e yakın olması nedeniyle Manisa’nın üniversite avantajını yeterince kullanamadığı sonucuna ulaştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan Uluslararası Geçmişten Geleceğe Manisa Sempozyumu’na da bildiri olarak sunulan araştırmada, “MCBÜ öğrencilerinin geldiği iller arasında İzmir ilk sırada yer almaktadır. İzmir ve Manisa arasındaki mesafenin kısalığı ve ulaşımdaki gelişmeler (Sabunbeli Tünelinin açılması) iki şehir arasındaki seyahat süresini oldukça kısaltmıştır. MCBÜ öğrenci ve personelinin önemli bir kısmı, bu durumun sağladığı avantajlardan dolayı İzmir’de yaşamaktadır. Literatürde sık vurgulanan öğrenci ve personelin yapacağı harcamalar ve şehirdeki ticari hayat ve altyapıya yapacakları potansiyel etki, Manisa kentinin coğrafi konumu sebebi ile zayıflamaktadır” görüşüne yer verdi.

SANAYİ ÜNİVERSİTEYİ PERDELİYOR

MOSB’nin kuruluşu, İzmir metropolüne yakınlık, ulaşım ve teşvik avantajının Manisa kentini ulusal ve uluslararası firmaların faaliyet gösterdiği önemli bir sanayi kentine dönüştürdüğüne dikkat çeken Toprak, “Sanayinin baskınlığı, üniversitenin yaptığı mekânsal etkileri perdelemektedir. Üniversite öğrencilerinin ikametgahını okuduğu kente almaması üniversitenin kentteki demografik etkilerinin istatistiklere yansımamasına neden olmaktadır. Bunun yanında Manisa kentinin kendi özgün koşullarından kaynaklanan bazı dinamikler de mevcuttur. Bunlar, İzmir’in coğrafi yakınlığı ve çekiciliği sebebiyle öğrenci ve personelin İzmir’de yaşaması ve önemli bir kentleşme modeli olarak ortaya çıkan sanayinin perdeleyici etkisidir” tespitinde bulundu.

SANAYİDEKİ DEZAVANTAJ AVANTAJA  DÖNÜŞTÜ

Manisa’nın sanayi konusunda daha önce İzmir’e karşı dezavantajlı durumdayken bu durumun tersine döndüğüne de işaret eden Dr. Mehmet Ali Toprak, “1950’li yıllarda ticaret ve liman kenti olan İzmir karışışında Manisa’nın sanayisinin dezavantajlı bir konumdaydı. Bu dönemde yaygınlaşan ulaşım sistemleri, yeni cazibe merkezlerinin ortaya çıkmasına yol açmış ve Manisa’nın gelişimi zayıflamıştır. Bu yıllar Manisa sanayisinin İzmir’in denetimine girdiği yıllardır. Ancak 1970’li yıllarda İzmir’in bu göreli avantajlı konumu, İzmir’de arsa fiyatlarının yükselmesi, ulaşımdaki gelişmeler ve sonrasında Manisa’da açılan organize sanayi bölgesi Manisa’yı yeni sanayi yatırımları için çekici hale getirmiştir” ifadelerini kullandı.