Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70, Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavından 50 veya bu puan muadili bir puan almış olmak.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
1.         Özgeçmiş
2.         Dilekçe
3.         1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
4.         Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5.         Lisans/Lisansüstü/Doktora Diploma fotokopisi
6.         Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)
7.         Yabancı Dil Belgesi
8.         ALES Belgesi
9.         Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belgeTıklayınız