Memur ve emekli memurların 2023 yılı net maaşları belli oldu Memur ve emekli memurların 2023 yılı net maaşları belli oldu

1-  Başvurular  23  Şubat  2022  tarihinden  itibaren  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  Mersin  İl  Müdürlüğü  ve  İlçe  Hizmet  Merkezleri  veya  internet  (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacaktır.                        

2- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel  Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.                        

3- İlan tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak (23 Şubat 1986 ve daha sonra doğanlar).                        

4-  İşgücü  taleplerinde  belirtilen  bölümlerden  son  başvuru  tarihi  itibarı  ile  mezun  olanlar  veya  ustalık  belgesine  sahip  olanlar  sadece  bir  iş  gücü  talebine (branşa/mesleğe) başvurabilecektir. Halihazırda Örgün Öğretime Devam Edenler Başvuruda Bulunamaz.                        
Tıklayınız