Yeni okulun ihalesi yapılacak! Yeni okulun ihalesi yapılacak!

1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
2.  Kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  ilgili  disiplin  mevzuatı  uyarınca  görevinden  veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
3.   Deneme   süresi   iki   ay   olup,   bu   süre   içerisinde   başarısız   olanların   iş   akitleri feshedilecektir.
4. Adaylar 24 saat vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.
5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı  veya  yalan  beyanda  bulunmuş  olup  hak  kazananların  atama  işlemleri  yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
6. Tehlikeli / Çok Tehlikeli İşlerde, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalışmasına engel olacak   bir   hastalığının   bulunmadığı,   seyahat   engeli   olmaksızın   arazi   şartlarında   çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak Sağlık Kurulu Raporu
7.  Engellilerin,  durumlarını  ilgili  mevzuatına  göre  yetkili  sağlık  kuruluşlarından  alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.